Visszaélés-bejelentési rendszer

Az Energofish Kft. elkötelezett a tisztességes, átlátható és hiteles üzleti működés mellett.

Cégünk A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

Kérjük, mielőtt panasz beküldésével élne, vegye fel velünk a kapcsolatot központi telefonszámunkon: +36-29-553-400. A legtöbb probléma megoldásában szívesen állunk rendelkezésére! Amennyiben mégis az alábbi lehetőséggel élne, olvassa el tájékoztatónkat és Adatkezelési Tájékoztatónkat.

Tájékoztató a bejelentő rendszerrel kapcsolatban:

Bejelentést tehet:

 • (a) a foglalkoztató által foglalkoztatott,
 • (b) az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
 • (c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
 • (d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
 • (e) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
 • (f) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 • (g) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 • (h) a foglalkoztatóval a (d), (e) vagy (g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 • (i) az a személy, akinek a (d), (e) vagy (g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

A bejelentés köre:

 • Jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény
 • Mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ
 • Munkáltatói szabályok szerinti visszaélés (ajándékozás)

Bejelentés érkezhet anonim módon vagy névvel azonosítottan.

Amennyiben a bejelentés anonim módon érkezik, úgy egyéni mérlegelés alapján mellőzhető az.

Mellőzhető a bejelentés, ha:

 • azonosíthatatlan bejelentés,
 • nem jogosult bejelentést tenni a bejelentő,
 • ismételt bejelentés,
 • közérdeket vagy magánérdeket sért a bejelentés

A névvel azonosított bejelentést tevőt minden esetben tájékoztatjuk a folyamat haladásáról. A tájékoztatás módja: e-mail értesítés formájában.

A bejelentések kezelése folyamán különös tekintettel járunk el a vonatkozó GDPR irányelvekre. Ezért is kérjük, olvassa el Adatkezelési Tájékoztatónk vonatkozó szakaszát.

Bejelentés menete:

A beérkező bejelentések egyedi azonosítószámot (Nyilvántartás szám) kapnak, melyet a rendszer automatikusan generál a névvel ellátott bejelentés beküldésekor, ezzel egyértelműen azonosítható mindegyik ügymenet. Minden további értesítőben jelezzük ezt az azonosítót is.

A bejelentő a névvel ellátott bejelentés beküldésekor kap egy aktiváló levelet, amiben van egy egyedi kódos aktiváló link, mellyel aktiválja a bejelentését. A bejelentés inaktív státuszban lesz mindaddig, míg az aktiválás meg nem történik. Abban az esetben, ha az aktiválás nem történik meg 15 napig, a panaszkezelésre kijelölt munkatársaink felveszik a kapcsolatot a bejelentővel.

A bejelentés aktiválás után a bejelentő értesítő levelet kap, és a bejelentés megérkezik a panaszkezeléssel foglalkozó munkatársainkhoz is.

A Panasztörvény szerinti bejelentés kivizsgálására a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre. A 30 napos határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatjuk. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 hónapot.

Kivizsgálás menete:

Miután a bejelentést kivizsgálta panaszkezelő munkatársunk, a bejelentőt írásban tájékoztatjuk a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, vizsgálat eredményéről, valamint a megtett vagy tervezett intézkedésekről.

Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a panaszkezelő az előzőekben foglaltakról a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a panaszkezelő intézkedik a feljelentés megtételéről.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a Társaság belső szabályzatait vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, úgy a Társaság, mint munkáltató az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

Ha a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, az eljárást a panaszkezelő lezárja.

Minden egyes, a beküldött panaszhoz történt hozzászólás esetén értesítőlevelet küldünk a beküldőnek. A levélben megtalálható a panasz egyedi linkje is, melyen lehetősége van a beküldőnek válaszolni. Válaszadás esetén semmiképp ne az értesítő levélre válaszoljon! Minden hozzászólás esetén jelölve lesz, hogy ki szólt hozzá. A linken mindaddig elérhető a hozzászólás és az ügy megtekintése, míg az nincs munkatársaink által lezárva.

Adatok törlése:

Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó személyes adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül a Társaság törli.

Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a bejelentő személlyel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is – a bejelentésre vonatkozó adatokat a Társaság legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig kezeli.

Adatok bekérése:

Anonim beküldés esetén csak a panasz kategóriáját kell kiválasztani, illetve megadni a panasz leírását. Név szerinti beküldés esetén meg kell adni a nevünket, e-mail címünket és telefonszámunkat is, melyek az ügymenet lebonyolítása érdekében történő kapcsolattartás miatt szükséges. Név szerinti beküldés esetén az aktiváló levélben elküldjük az űrlapon megadott adatokat is a beküldőnek. A további levelekben csak a nyilvántartási szám és a panaszhoz tartozó hozzászólások kerülnek listázásra.

Az űrlap kitöltésekor olvassuk el az (i) ikonokról nyitható súgó szövegeket, melyek segítenek az adatok helyes megadásában! A (*) csillaggal jelőlt mezők kitöltése kötelező! Kitöltésnél a speciális karakterek nem megengedettek, azokat rendszerünk nem menti! (' " + ; : < > & # $ % ! ?)
Névtelen bejelentés
Név:*
E-mail cím:*
Telefonszám:*
Panasz kategória:*
Panasz leírás:*
 Elfogadom az Energofish Adatkezelési Tájékoztatóját és hozzájárulok személyes adataim mentéséhez.