Az Energofish Kft. a VEKOP-131-16-2017-00123 sz. projekt keretében 9.507.176 Ft támogatási összeget nyert el, amely összeget az alábbi célok megvalósítására fordítjuk.

Társaságunk célja a jelentős európai horgász kiállításokon való folyamatos jelenlét annak érdekében, hogy az eddig elért piaci pozícióját tovább erősítse.
A saját márkás termékek részarányának növelése szintén kiemelt cél, valamint a tervezett új termékcsaládokra vonatkozóan a piaci igények felmérése, a fejlesztéseket követően pedig a termékek bemutatása, a meglevő értékesítési partnerek mellett új kapcsolatok felkutatása.
Ezt a célt segíti a kiállításokon, vásárokon való részvétel, illetve a kiállításokhoz kapcsolódóan árubemutatók szervezése a közép-kelet-európai országokban annak érdekében, hogy a potenciális értékesítő partnerekkel kapcsolatot építsen ki a társaság.

Az Energofish által megvalósítani kívánt okos horgászeszközök mind a magyar, mind az európai horgászpiacon kiemelkedő újdonságként mutatkozhatnak be. Ehhez szükséges a pályázatban szereplő kiállításokon, árubemutatókon való aktív jelenlét, a társaság és termékeinek népszerűsítése.
A termékeink minőségi színvonalának emelésével növekszik az Energofish márkanévhez való hűség a vásárlók körében.
Az árubemutatókkal a földrajzi távolságban közel lévő szlovák piaci jelenlétünket kívánjuk erősíteni. A jelenlegi 2%-os piaci részesedésünket három éves távlatban 10% fölé kívánjuk növelni.