Támogatási szerződés száma: GINOP-2.2.1-18-2020-0002

Kedvezményezett neve: ENERGOFISH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Czikkhalas Halastavai Kft., Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem konzorciuma

Projekt címe: Piacorientált horgászati innováció egyes halfajok termeléstechnológiájának és környezettudatos horgászeszközök-halcsalik fejlesztésének területén

A konzorcium részére megítélt támogatási összeg: 480.028.126 Forint

Támogatás mértéke (%) -ban: 67,08%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.02.28.

A projekt rövid leírása:

Magyarországon a horgászat a szabadidő hasznos és aktív eltöltésének egyik lehetséges módja. A horgászati szektor dinamikusan fejlődő ágazat, néhány év alatt jelentősen megnövekedett a horgászok létszáma, amely egyrészről igényeket támaszt, másrészről jelentős terhelést ró a környezetre. Ennek okán a Czikkhalas Kft., az Energofish Kft. és a Magyar Agrár – és Élettudományi Egyetem összefogásával létrejött konzorcium a halnevelésre és a környezettudatos halcsali és horgászeszköz fejlesztésére vállalkozott az alábbi projekt keretében.

A projekt egyik célja, hogy a termelés- és környezetbiológiai szempontból is megfelelő és biztonságos, keveréktakarmányra (teljes értékű táp) alapozott kis és félüzemi tenyésztéstechnológia kidolgozása a domolykó és széles kárász halfajra. A nevelési technológia medencés és földmedrű kistavakban kezdődött meg monokultúrás népesítéssel, majd a projekt második felében a Magyarországra tipikusan jellemző völgyzárógátas tótípusban polikultúrás népesítés mellett is kívánjuk tesztelni a fajok növekedési mutatóit. Ennek megvalósítása a Czikkhalas Halastavai Kft.-nél történik. A nevelés során extenzív és félintenzív körülmények között, három különböző termeléstechnológiát kívánunk megvizsgálni. A termeléstechnológia kidolgozásába a Magyar Agrár – és Élettudományi Egyetem is bekapcsolódik, ahol már a szaporítás alapjai is a vizsgálatok tárgyát képezik.

A három konzorciumi tag összefogásával megvalósul az édesvízi halgazdálkodás, a két halfaj termeléstechnológiájának kidolgozása, valamint az ólmot helyettesítő nehezékekből és a lebomló horogcsali használatával a horgásztársadalmat a környezettudatosság felé tereljük.  A projekt keretein belül továbbá két új innovatív termék kerül kidolgozásra. Mindkét termék környezetbiztosági szempontból kiváltó termék lesz a jelenleg is használt eszközöknek.

Az egyik termék a sörétólom kiváltására készül, hiszen az ólomszármazékok toxikus hatással bírnak az ökoszisztémára. Az ólom kiváltására hasonló vagy nagyobb atomtömegű anyag felhasználását tervezzük, amely környezetbiztoság tekintetében kedvezőbb tulajdonságokkal bír. A másik termék a halcsalik közé sorolható, melyet szeretnénk környezethatékonyan kiváltani. A nagy tételben felhasznált gumikukoricát kívánjuk úgy kialakítani új, egyedülálló termékként, hogy az a természetben viszonylag gyorsan és teljes mértékben le tudjon bomlani, környezet és halélettani szempontból biztonságos legyen.

Tájékoztató letöltés

Projekttábla letöltés