Hatályos: 2023. május 18-tól visszavonásig. Verziószám: v7.

Adatkezelési Tájékoztató az Energofish Kft. weboldalainak használatával összefüggésben

Energofish Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Energofish Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Energofish Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát és kapcsolódó információkat:

Adatkezelő adatai, elérhetősége:

Adatkezelő: Energofish Kft.
Adatkezelő képviselője: Pál István ügyvezető igazgató
Székhely: 1201 Budapest, Helsinki út 74.
Telefon: +36-1-283-2285
E-mail: info@energofish.hu
Honlap: www.energofish.hu

Energofish Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-nyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól (Grt.)

Energofish Kft. tevékenységének adatkezelései legtöbbször önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről az egyes adatkezelések leírásánál tájékoztatjuk az érintetteket.

Az Energofish Kft. adatkezelésében érintett weboldalak:

www.energofish.hu | www.energofish.ro | www.energofish.com | www.energofish.sk | www.energofish.cz | www.energofish.rs | www.energofish.es | www.energofish.at | www.energo.fish | www.pecaplaza.hu | www.baleno.hu | www.carpexpert.hu | www.halasfoto.hu | www.halasparna.hu | www.sonik.hu | www.outdoorteleshop.com | www.horgaszajandek.hu | www.tomonitoring.hu | www.lbfishing.hu

A következőkben felsoroljuk Energofish Kft. által végzett személyes adatkezeléseket, annak célját, az adatkezelés jogalapját, a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés időtartamát, az esetleges adattovábbítást és annak célját, az adatfeldolgozók megnevezését.

Adatfeldolgozók neve és címe (összefoglaló táblázat):

Név Székhely
Comnica Kft. 1119 Budapest, Mohai út 38.
CREON HEROES Zrt. (Webgalamb™) 5561 Békésszentandrás, Dr. Dunay Alajos u. 1.
Dancs Zoltán Árpád 1239 Budapest, Szent István u. 31. 1/A.
DEACON COLEMAN Kft (Speedbird) 1222 Budapest, Bérkocsi u. 45.
Dyntell Magyarország Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. D/1. INFOPARK
Economic Mentor Kft. 1095 Budapest, Boráros tér 7., 2-es lh. 7/11.
Fülöp Rita 1012 Budapest, Pálya u. 7. 2/5.
EFTTEX Magyarország Kft. 1117 Budapest, István út. 16. 1/6.
Energofish Impex SRL 40064 Cluj-Napoca, Bulevardul Muncii 16. (Románia)
ENERGOTEAM D.O.O. Ul.Majakovskog 38, Nis, 18000 (Szerbia)
GLOBUS SOFTWARE DEVELOPEMENT COMPANY SRL 540203 TARGU MURES, Str. ROMULUS GUGA 1 (Románia)
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Hetzner Online GmbH Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen (Németország)
Hive Creative Kft. 1041 Budapest, István út 16., 1 em. 6.
Kocsis József 1203 Budapest, Helsinki út 2. 4/74.
Master-Hardware Kft. 1213 Budapest, Horgász u. 6.
Matviychuk Volodymyr Zanykoveckoji 77/23, Uzhgorod, 88000 (Ukrajna)
Ovenfor Kft. 1039 Budapest Királyok útja 247.
p2m Consulting Kft. 1062 Budapest, Andrássy út 107. 2/9.
S.C. NetSoft S.R.L. S.C. NetSoft S.R.L. 540014 Tg.Mures, str. Tudor Vladimirescu nr. 63 ap. 1.(Románia)
SPRINTER Futárszolgálat Kft. 1097 Budapest, Táblás u. 39.
Szuper Péter Europa Strasse 50/1, Judenburg (Ausztria)
Tematik Kábel Kft. 1012 Budapest, Márvány u. 17.
TTC-Soft Kft. 1121 Budapest, Kakukk u. 7.
Verbényi Gergő Mátyás Urb Geranios Barrio Cotera 239-E, chalet 4, Villanueva de la Peña 39509 (Spanyolország)
DEKOR STUDIO SK, spol. s r.o. Kostolné Kračany 26, 930 03 Kostolné Kračany (Szlovákia)


Lakossági vásárlók személyes adatainak kezelése

Az adatkezelés célja:
A www.pecaplaza.hu weboldalon történő vásárlás, számla kiállítása, a regisztrált ügyfelek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelt termékek szállítása, vásárlói kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], a Számv. tv.169. § (2) bekezdése, a vásárló önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre:
Név, telefonszám, cím, számlázáshoz szükséges adatok, dátum, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége,
vételára, fizetési mód, a vásárló által a rendeléshez fűzött meg.

Az adatkezelés időtartama:
A Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év, illetve az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, szerződés
megszűnéséig.

Adattovábbítás: A vásárló rendeléseit, személyes adatait, törzsvásárlói kártyaszámát, törzsvásárlói pont és kupon egyenlegét megtekintheti a Pecapláza Applikációban.

Adatfeldolgozók:

 • Creon Heroes Zrt. Adatfeldolgozói feladat: hírlevél adatbázisok kezelése, hírlevélküldő szoftver üzemeltetése.
 • Comnica Kft. Adatfeldolgozói feladat: felhőalapú telefonos regiszter szolgáltatás biztosítása.
 • Dancs Zoltán Árpád Adatfeldolgozói feladat: vásárláshoz és vásárlókhoz kapcsolódó adatok elemzése.
 • DEACON COLEMAN Kft. (Speedbird) Adatfeldolgozói feladat: applikáció fejlesztés, adattovábbítás applikáció felé.
 • Dyntell Magyarország Kft. Adatfeldolgozói feladat: üzleti intelligencia (BI) adatelemző szoftver üzemeltetése.
 • Economic Mentor Kft. Adatfeldolgozói feladat: pénzügyi és számviteli adatok kezelése.
 • GLOBUS SOFTWARE DEVELOPEMENT COMPANY SRL Adatfeldolgozói feladat: weboldalak üzemeltetése, fejlesztése, adatbázisok karbantartása, fejlesztése.
 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. Adatfeldolgozói feladat: szállítmányozáshoz szükséges adatok feldolgozása.
 • Hetzner Online GmbH Adatfeldolgozói feladat: webszerver szolgáltatások és infrastruktúra biztosítása és kezelése, felhő alapú tárhelyszolgáltatás.
 • Hive Creative Kft. Adatfeldolgozói feladat: vásárlói szokások elemzése, statisztikák és kimutatások készítése, célzottabb ügyfélkiszolgálás biztosítása.
 • Kocsis József Adatfeldolgozói feladat: rendszergazdai feladatok ellátása, rendszer adminisztráció.
 • Master-Hardware Kft. Adatfeldolgozói feladat: szerver üzemeltetés, biztonsági mentések készítése.
 • p2m Consulting Kft. Adatfeldolgozói feladat: informatikai tanácsadás, információbiztonsági támogatás, folyamatszabályozás.
 • S.C. NetSoft S.R.L. Adatfeldolgozói feladat: webszerverek naplózása, üzemeltetése, technikai támogatás, biztonsági mentések készítése.
 • SPINTER Futárszolgálat Kft. Adatfeldolgozói feladat: szállítmányozáshoz szükséges adatok feldolgozása.
 • Tematik Kábel Kft. Adatfeldolgozói feladat: ügyfél-kommunikáció.
 • TTC-Soft Kft. Adatfeldolgozói feladat: vállalatirányítási és ügyfélnyilvántartó rendszer fejlesztése, szerver szolgáltatások, kapcsolódó infrastruktúra fejlesztések.
 • DEKOR STUDIO SK, spol. s r.o. Adatfeldolgozói feladat: vevői rendelésekhez kapcsolódó adatok kezelése

Nagykereskedő partnerekhez kapcsolódó személyes adatok kezelése

Az adatkezelés célja:
Az Energofish weboldalon történő vásárlás, számla kiállítása, a regisztrált ügyfelek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelt termékek szállítása, vásárlói kapcsolattartás, a nagykereskedő partner kapcsolattartói adatainak megjelenítése Energofish weboldalain.

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], a Számv. tv.169. § (2) bekezdése, a nagykereskedő partner önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre:
Név, telefonszám, cím, számlázáshoz szükséges adatok, dátum, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége,
vételára, fizetési mód, a nagykereskedők kapcsolattartóinak adatai (név, e-mail cím, cím, telefonszám).

Az adatkezelés időtartama:
A Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év, illetve az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, szerződés
megszűnéséig.

Adattovábbítás:
Nincs.

Adatfeldolgozók:

 • Creon Heroes Zrt. Adatfeldolgozói feladat: Hírlevél adatbázisok kezelése, hírlevélküldő szoftver üzemeltetése.
 • Comnica Kft. Adatfeldolgozói feladat: felhőalapú telefonos regiszter szolgáltatás biztosítása.
 • DEACON COLEMAN Kft. (Speedbird) Adatfeldolgozói feladat: Applikáció fejlesztés, adattovábbítás applikáció felé.
 • Dancs Zoltán Árpád Adatfeldolgozói feladat: vásárláshoz és vásárlókhoz kapcsolódó adatok elemzése.
 • Dyntell Magyarország Kft. Adatfeldolgozói feladat: Üzleti intelligencia (BI) adatelemző szoftver üzemeltetése.
 • Economic Mentor Kft. Adatfeldolgozói feladat: Pénzügyi és számviteli adatok kezelése.
 • ENERGOTEAM D.O.O. Adatfeldolgozói feladat: vevői rendelések kiszolgálása, ügyfélnyilvántartás kezelése.
 • Energofish Impex SRL Adatfeldolgozói feladat: Vevői rendelések kiszolgálása, ügyfélnyilvántartás kezelése.
 • GLOBUS SOFTWARE DEVELOPEMENT COMPANY SRL Adatfeldolgozói feladat: Weboldalak üzemeltetése, fejlesztése, adatbázisok karbantartása, fejlesztése.
 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. Adatfeldolgozói feladat: Szállítmányozáshoz szükséges adatok feldolgozása
 • Hetzner Online GmbH Adatfeldolgozói feladat: Webszerver szolgáltatások és infrastruktúra biztosítása és kezelése, felhő alapú tárhelyszolgáltatás.
 • Hive Creative Kft. Adatfeldolgozói feladat: Vásárlói szokások elemzése, statisztikák és kimutatások készítése, célzottabb ügyfélkiszolgálás biztosítása.
 • Kocsis József Adatfeldolgozói feladat: rendszergazdai feladatok ellátása, rendszer adminisztráció.
 • Master-Hardware Kft. Adatfeldolgozói feladat: szerver üzemeltetés, biztonsági mentések készítése.
 • Matviychuk Volodymyr Adatfeldolgozói feladat: vevői rendelések kiszolgálása, ügyfélnyilvántartás kezelése.
 • p2m Consulting Kft. Adatfeldolgozói feladat: informatikai tanácsadás, információbiztonsági támogatás, folyamatszabályozás.
 • S.C. NetSoft S.R.L. Adatfeldolgozói feladat: Webszerverek naplózása, üzemeltetése, technikai támogatás, biztonsági mentések készítése.
 • SPINTER Futárszolgálat Kft. Adatfeldolgozói feladat: Szállítmányozáshoz szükséges adatok feldolgozása.
 • Szuper Péter Adatfeldolgozói feladat: vevői rendelések kiszolgálása, ügyfélnyilvántartás kezelése.
 • TTC-Soft Kft. Adatfeldolgozói feladat: vállalatirányítási és ügyfélnyilvántartó rendszer fejlesztése, szerver szolgáltatások, kapcsolódó infrastruktúra fejlesztések.
 • Verbényi Gergő Mátyás Adatfeldolgozói feladat: vevői rendelések kiszolgálása, ügyfélnyilvántartás kezelése.
 • DEKOR STUDIO SK, spol. s r.o. Adatfeldolgozói feladat: vevői rendelésekhez kapcsolódó adatok kezelése.

Fogyasztói igények

Az adatkezelés célja:
Az Energofish Kft. weboldalain a fogyasztók (látogatók) vásárlási igényét továbbítjuk szerződött partnerboltos nagykereskedői ügyfeleink részére, ezen a ponton értékesítés nem történik. A fogyasztó személyes adatait és az általa kosárba helyezett (kosár, mint digitális igénylőlap) termékeket továbbítjuk a fogyasztó által megjelölt kereskedő partnerünknek. A folyamat nem minősül megrendelésnek, a fogyasztót vásárlási kötelezettség nem terheli. A továbbikapcsolatfelvételt partnereink végzik a fogyasztóval. Részletes információkat, részvételi szabályzatot és a funkcióban részt vevő adatfeldolgozó partnerboltokat az alábbi linken lehet elérni: https://energofish.hu/retailform.php

Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre:
Név, telefonszám, E-mail cím, választott partnerbolt, igényelt termékek megnevezése, mennyisége, ajánlott fogyasztói bruttó ára.

Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

Adattovábbítás:
A lakossági érdeklődők neve, e-mail címe, telefonszáma, igényelt termékek adatai a nagykereskedői partnerek felé
ügyfél-kommunikációs céllal.

Az adattovábbítás jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása.

Adatfeldolgozók:

 • A weboldalon feltüntetett partnerboltok (https://energofish.hu/retailpartners.php). Adatfeldolgozói feladat: az igények feldolgozása. Amennyiben az igények teljesítésre kerülnek, akkor a kiválasztott partner önálló adatkezelővé válik az átadott személyes adatok tekintetében.
 • Dancs Zoltán Árpád Adatfeldolgozói feladat: vásárláshoz és vásárlókhoz kapcsolódó adatok elemzése.
 • Dyntell Magyarország Kft. Adatfeldolgozói feladat: üzleti intelligencia (BI) adatelemző szoftver üzemeltetése.
 • Economic Mentor Kft. Adatfeldolgozói feladat: pénzügyi és számviteli adatok kezelése.
 • Energofish Impex SRL Adatfeldolgozói feladat: fogyasztói igények kiszolgálása, ügyfélnyilvántartás kezelése.
 • ENERGOTEAM D.O.O. Adatfeldolgozói feladat: fogyasztói igények kiszolgálása, ügyfélnyilvántartás kezelése.
 • GLOBUS SOFTWARE DEVELOPEMENT COMPANY SRL Adatfeldolgozói feladat: weboldalak üzemeltetése, fejlesztése, adatbázisok karbantartása, fejlesztése.
 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. Adatfeldolgozói feladat: szállítmányozáshoz szükséges adatok feldolgozása.
 • Hetzner Online GmbH Adatfeldolgozói feladat: webszerver szolgáltatások és infrastruktúra biztosítása és üzemeltetése, felhő alapú tárhelyszolgáltatás.
 • Hive Creative Kft. Adatfeldolgozói feladat: vásárlói szokások elemzése, statisztikák és kimutatások készítése, célzottabb ügyfélkiszolgálás biztosítása.
 • Kocsis József Adatfeldolgozói feladat: rendszergazdai feladatok ellátása, rendszer adminisztráció.
 • Master-Hardware Kft. Adatfeldolgozói feladat: szerver üzemeltetés, biztonsági mentések készítése.
 • Matviychuk Volodymyr Adatfeldolgozói feladat: fogyasztói igények kiszolgálása, ügyfélnyilvántartás kezelése.
 • p2m Consulting Kft. Adatfeldolgozói feladat: informatikai tanácsadás, információbiztonsági támogatás, folyamatszabályozás.
 • S.C. NetSoft S.R.L. Adatfeldolgozói feladat: webszerverek naplózása, üzemeltetése, technikai támogatás, biztonsági mentések készítése.
 • SPINTER Futárszolgálat Kft. Adatfeldolgozói feladat: szállítmányozáshoz szükséges adatok feldolgozása.
 • Szuper Péter Adatfeldolgozói feladat: fogyasztói igények kiszolgálása, ügyfélnyilvántartás kezelése.
 • TTC-Soft Kft. Adatfeldolgozói feladat: vállalatirányítási és ügyfélnyilvántartó rendszer fejlesztése, szerver szolgáltatások, kapcsolódó infrastruktúra fejlesztések.
 • Verbényi Gergő Mátyás Adatfeldolgozói feladat: vevői rendelések kiszolgálása, ügyfélnyilvántartás kezelése.
 • DEKOR STUDIO SK, spol. s r.o. Adatfeldolgozói feladat: vevői rendelésekhez kapcsolódó adatok kezelése.

Álláshirdetésre jelentkezés

Önéletrajzának elküldésével Ön elfogadja az Energofish Kft adatkezelési tájékoztatóját, nyilatkozik, hogy az ebben foglalt tájékoztatást megértette és tudomásul vette, és kijelenti, hogy adatait önkéntesen adja meg, és a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul. Önéletrajz alatt Felhasználó önéletrajzát és motivációs levelét, csatolt, feltöltött referencia és egyéb dokumentumait értjük azok teljes tartalmával együtt.

Adatkezelő nem vállal felelősséget a kifejezett kérése nélkül tudomására hozott (pl. önéletrajzban szereplő) különleges adatokért, ezért kérjük, hogy kifejezett kérés hiányában ne adjon meg ilyen adatokat. Lehetősége van referenciát megadni, (pl. korábbi munkaadója). Ebben az esetben az Ön feladata és felelőssége, hogy beszerezze referenciaként megjelölt személy hozzájárulását ahhoz, hogy a kapcsolatot felvehessük vele.

Jelentkezésével Ön hozzájárul, hogy az Ön által megadott elérhetőségek valamelyikén felkeressük.

Az adatkezelés célja:
Az Energofish Kft működésében felmerülő munkaerő-hiány betöltése vagy az állásajánlatra jelentkező pályázatának
elutasítása esetén, illetve a pályázat pozitív elbírálása ellenére amennyiben a munkakört nem az Energofish Kft által
kiválasztott pályázó tölti be, vagy meghirdetett állásajánlat hiányában az Energofish Kft részére történő
megküldésekor.
Adatkezelés időtartama:

 • a munkakör betöltéséig, vagy
 • a pályázati elutasítása esetén, illetve a pályázat pozitív elbírálása ellenére amennyiben a munkakört nem az adatkezelő által kiválasztott pályázó tölti be, az ismételt kapcsolatfelvétel céljából további 3 hónapig, vagy
 • az Érintett önéletrajzának meghirdetett állásajánlat hiányában az adatkezelő részére történő megküldése esetén a munkaerő-hiány megszüntetése érdekében, az ismételt kapcsolatfelvétel céljából 1 évig
 • a személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a jelölt tartozik felelősséggel

Az adatkezelés jogalapja:
Az Érintett személyes adatainak kezelését önkéntes hozzájárulás; alapján történik, a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A kezelt személyes adatok köre:
Önéletrajz, azok adatai általában: név, képmás, születési idő, telefonszám, e-mail cím, előző munkahelyek, tanulmányi adatok, képességek, képesítések, hobbik, személyes értékelés.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
Az adatok megadása a jelöltek számára biztosítja az Energofish Kft. toborzási folyamataiban való részvételt.
Amennyiben nem adja meg az adatokat, akkor ez nem lehetséges.

Adattovábbítás:
Jelöltjeink önéletrajzát nem továbbíthatjuk.

Automatizált döntéshozatal:
Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő részéről profilalkotás, automatikus döntéshozatal nincs.

Adatfeldolgozók:

 • Fülöp Rita Adatfeldolgozói feladat: személyi erőforrás toborzás, álláshirdetés szervezés.
 • GLOBUS SOFTWARE DEVELOPEMENT COMPANY SRL Adatfeldolgozói feladat: weboldalak üzemeltetése, fejlesztése, adatbázisok karbantartása, fejlesztése.
 • Hetzner Online GmbH Adatfeldolgozói feladat: webszerver szolgáltatások és infrastruktúra biztosítása és üzemeltetése, felhő alapú tárhelyszolgáltatás.
 • Kocsis József Adatfeldolgozói feladat: rendszergazdai feladatok ellátása, rendszer adminisztráció.
 • Master-Hardware Kft. Adatfeldolgozói feladat: szerver üzemeltetés, biztonsági mentések készítése.
 • Ovenfor Kft Adatfeldolgozói feladat: humánerőforrás támogatás és álláshirdetés szervezés.
 • p2m Consulting Kft. Adatfeldolgozói feladat: informatikai tanácsadás, információbiztonsági támogatás, folyamatszabályozás.
 • S.C. NetSoft S.R.L. Adatfeldolgozói feladat: webszerverek naplózása, üzemeltetése, technikai támogatás, biztonsági mentések készítése.

Marketing adatbázis létrehozása a weboldalon keresztül megadott adatokkal

Az adatkezelés célja:
Üzleti célú adatbázis építése, az érintettek részére gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése, online analitikai adatok felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése, és az adatkezelő saját és partnerei ajánlatainak továbbítása.
Direkt marketing célú megkereséshez csak 16. életévüket betöltött személyek járulhatnak hozzá.
Az ügyfelek célzottabb és személyre szabott kiszolgálása érdekében, illetve a számukra leginkább hasznos tartalom nyújtása érdekében profilalkotás történik. Ennek folyamán az egyes látogatói és vásárlói köröket megjelöljük azok vásárlási szokásai, horgászathoz kapcsolódó szokásai, területi adatai, kommunikációs csatornában való aktivitásuk alapján.

Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása, a Grt. 6. § (5) bekezdése

A kezelt személyes adatok köre:
Azonosítószám, név, cím, e-mail cím, telefonszám, direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével, megnyitásával, illetve az érintettek online aktivitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, megtekintett tartalmak, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka, vásárlási szokások, demográfiai adatok, tranzakciós adatok).

Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
Az érintett nem értesül az adatkezelők és partnerei ajánlatairól.
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a kapcsolódó személyes adatok
törlését vagy módosítását a küldött üzenetben kommunikált linken, vagy az adatkezelőnek küldött levélben lehet
kérni.

Adatfeldolgozók:

 • Creon Heroes Zrt. Adatfeldolgozói feladat: hírlevél adatbázisok kezelése, hírlevélküldő szoftver üzemeltetése.
 • Dancs Zoltán Árpád Adatfeldolgozói feladat: vásárláshoz és vásárlókhoz kapcsolódó adatok elemzése.
 • Dyntell Magyarország Kft. Adatfeldolgozói feladat: üzleti intelligencia (BI) adatelemző szoftver üzemeltetése.
 • EFTTEX Trading Kft. Adatfeldolgozói feladat: ügyfélnyilvántartás kezelése.
 • ENERGOTEAM D.O.O. Adatfeldolgozói feladat: ügyfélnyilvántartás kezelése.
 • Energofish Impex SRL Adatfeldolgozói feladat: ügyfélnyilvántartás kezelése.
 • GLOBUS SOFTWARE DEVELOPEMENT COMPANY SRL Adatfeldolgozói feladat: weboldalak üzemeltetése, fejlesztése, adatbázisok karbantartása, fejlesztése.
 • Hetzner Online GmbH Adatfeldolgozói feladat: webszerver szolgáltatások és infrastruktúra biztosítása és üzemeltetése, felhő alapú tárhelyszolgáltatás.
 • Hive Creative Kft. Adatfeldolgozói feladat: vásárlói szokások elemzése, statisztikák és kimutatások készítése, célzottabb ügyfélkiszolgálás biztosítása.
 • Kocsis József Adatfeldolgozói feladat: rendszergazdai feladatok ellátása, rendszer adminisztráció.
 • Master-Hardware Kft. Adatfeldolgozói feladat: szerver üzemeltetés, biztonsági mentések készítése.
 • Matviychuk Volodymyr Adatfeldolgozói feladat: ügyfélnyilvántartás kezelése.
 • S.C. NetSoft S.R.L. Adatfeldolgozói feladat: webszerverek naplózása, üzemeltetése, technikai támogatás, biztonsági mentések készítése.
 • Szuper Péter Adatfeldolgozói feladat: ügyfélnyilvántartás kezelése.
 • Verbényi Gergő Mátyás Adatfeldolgozói feladat: ügyfélnyilvántartás kezelése.
 • DEKOR STUDIO SK, spol. s r.o. Adatfeldolgozói feladat: ügyfélnyilvántartás kezelése.

Kapcsolatfelvétel, ügyféllevelezés

Az adatkezelés célja:
Az érdeklődők kérdéseinek megválaszolása, egymástól való megkülönböztetésük, visszakereshetőség biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja:
Az érdeklődő önkéntes hozzájárulása valósul meg, valamint az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik az érdeklődők kérdéseinek megválaszolásához, egymástól való megkülönböztetésükhöz, a visszakereshetőséghez [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt személyes adatok köre:
A weboldalon használt kapcsolati űrlapon megadott név, e-mail cím, illetve az üzenetben megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama:
Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

Adatfeldolgozók:

 • Comnica Kft. Adatfeldolgozói feladat: felhőalapú telefonos regiszter szolgáltatás biztosítása.
 • GLOBUS SOFTWARE DEVELOPEMENT COMPANY SRL Adatfeldolgozói feladat: weboldalak üzemeltetése, fejlesztése, adatbázisok karbantartása, fejlesztése.
 • EFTTEX Trading Kft. Adatfeldolgozói feladat: ügyfélnyilvántartás kezelése.
 • Energofish Impex SRL Adatfeldolgozói feladat: ügyfélnyilvántartás kezelése, ügyfél-kommunikáció.
 • ENERGOTEAM D.O.O. Adatfeldolgozói feladat: ügyfélnyilvántartás kezelése, ügyfél-kommunikáció.
 • Hetzner Online GmbH Adatfeldolgozói feladat: webszerver szolgáltatások és infrastruktúra biztosítása és üzemeltetése, felhő alapú tárhelyszolgáltatás.
 • Hive Creative Kft. Adatfeldolgozói feladat: vásárlói szokások elemzése, statisztikák és kimutatások készítése, célzottabb ügyfélkiszolgálás biztosítása.
 • Kocsis József Adatfeldolgozói feladat: rendszergazdai feladatok ellátása, rendszer adminisztráció.
 • Master-Hardware Kft. Adatfeldolgozói feladat: szerver üzemeltetés, biztonsági mentések készítése.
 • Matviychuk Volodymyr Adatfeldolgozói feladat: ügyfélnyilvántartás kezelése, ügyfél-kommunikáció.
 • S.C. NetSoft S.R.L. Adatfeldolgozói feladat: webszerverek naplózása, üzemeltetése, technikai támogatás, biztonsági mentések készítése.
 • Szuper Péter Adatfeldolgozói feladat: ügyfélnyilvántartás kezelése, ügyfél-kommunikáció.
 • Verbényi Gergő Mátyás Adatfeldolgozói feladat: ügyfélnyilvántartás kezelése, ügyfél-kommunikáció.
 • ZOWER s.r.o. Adatfeldolgozói feladat: ügyfélnyilvántartás kezelése, ügyfél-kommunikáció.

Weboldalak webszerver naplózása

Az adatkezelés célja:
A pecaplaza.hu weboldal tartalmának felhasználó felé történő biztonságos nyújtása.

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelő jogos érdeke, hogy a pecaplaza.hu biztonságosan tudjon működni és kiszolgálni a weboldalt meglátogató érdeklődőket, ügyfeleket.

A kezelt személyes adatok köre:
A látogató web kliens gépének IP címe, a böngésző típusa.

Az adatkezelés időtartama:
1 év.

Adatfeldolgozók:

 • Hetzner Online GmbH Adatfeldolgozói feladat: webszerver szolgáltatások és infrastruktúra biztosítása és üzemeltetése, felhő alapú tárhelyszolgáltatás.
 • p2m Consulting Kft. Adatfeldolgozói feladat: informatikai tanácsadás, információbiztonsági támogatás, folyamatszabályozás.
 • S.C. NetSoft S.R.L. Adatfeldolgozói feladat: webszerverek naplózása, üzemeltetése, technikai támogatás, biztonsági mentések készítése.

Cookie-k (sütik)

Az adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját
tartalma tekintetében.

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények /Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

A weboldalak saját cookie (süti) kezelése

Az adatkezelés célja:
A felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések.

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához, és testre szabott kiszolgálásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt személyes adatok köre:
Azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama:
A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

Adatfeldolgozók:

 • GLOBUS SOFTWARE DEVELOPEMENT COMPANY SRL Adatfeldolgozói feladat: weboldalak üzemeltetése, fejlesztése, adatbázisok karbantartása, fejlesztése

A weboldalakon külső szolgáltatók által használt sütik

A portálok html kódja az Energofish Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.
Weboldalaink látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google™ Analytics™ szervere segíti.A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a https://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást

A honlapon elhelyezésre került a facebook.com címen elérhető szolgáltató kódja.

Az adatkezelés célja:
Az oldalakra látogatók weboldalon végzett tevékenységének követése, személyre szabott tartalom biztosítása, érdeklődési körhöz kapcsolódó személyre szabott tartalom biztosítása, a felhasználói élmény növelése.

Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása.

Alkalmazott sütik:

Süti neve Célja Kategória Tárolási idő
_grecaptcha Annak megállapítására, hogy robot vagy ember használja az oldalt (Google™ ReCaptcha™ biztonsági kód). gstatic.com Működéshez fontos folyamatos
_GRECAPTCHA Annak megállapítására, hogy robot vagy ember használja az oldalt (Google™ ReCaptcha™ biztonsági kód). google.com Működéshez fontos 180 nap
CONSENT Youtube.com™ beágyazott videó esetén cookie elfogadásra kattintás Működéshez fontos 2 év
PHPSESSID A weboldal működéséhez szükséges, hogy a felhasználó kliens megfelelően kiszolgálható legyen. Működéshez fontos munkamenet
rc::a Annak megállapítására, hogy robot vagy ember használja az oldalt (Google™ ReCaptcha™ biztonsági kód). gstatic.com Működéshez fontos folyamatos
rc::b Annak megállapítására, hogy robot vagy ember használja az oldalt (Google™ ReCaptcha™ biztonsági kód). gstatic.com Működéshez fontos munkamenet
rc::c Annak megállapítására, hogy robot vagy ember használja az oldalt (Google™ ReCaptcha™ biztonsági kód). gstatic.com Működéshez fontos munkamenet
test_cookie A Google™ által használt süti annak megállapítására, hogy a böngésző támogatja-e a sütik tárolását. Működéshez fontos 1 nap
__qca Optimális weboldal tartalom nyújtása végett felhasználók látogatási adatainak gyűjtése (mint látogatási alakalom, átlagos eltöltött idő az oldalakon). e.issuu.com Működéshez fontos 1 év
__qca Optimális weboldal tartalom nyújtása végett felhasználók látogatási adatainak gyűjtése (mint látogatási alakalom, átlagos eltöltött idő az oldalakon). quantserve.com Statisztika folyamatos
_dc_gtm_UA-# Statisztikai elemzésre szolgál a Google Tag Manager™ által. Statisztika 1 nap
_dlt Egyedi azonosító biztosítása a látogatói viselkedés statisztika méréséhez. e.issuu.com Statisztika 1 nap
_dlt Egyedi azonosító biztosítása a látogatói viselkedés statisztika méréséhez. issuu.com Statisztika 1 nap
_ga Egyedi azonosító biztosítása a látogatói viselkedés statisztika méréséhez. Google™ Analytics™ Statisztika 2 év
_gid Egyedi azonosító biztosítása a látogatói viselkedés statisztika méréséhez. Google™ Analytics™ Statisztika 1 nap
collect Statisztikai adatok küldése a Google™ Analytics™-nek a látogató eszközéről és látogatói viselkedéséről. Statisztika munkamenet
cqSes Optimális weboldal tartalom nyújtása végett felhasználók látogatási adatainak gyűjtése (mint látogatási alakalom, átlagos eltöltött idő az oldalakon). quantserve.com Statisztika munkamenet
_fbp Facebook™ termékhirdetés valós idejű megjelenítése harmadik fél hirdetőtől. Marketing 3 hónap
_gcl_au Google™ AdSense™ webhelyek közötti hirdetési hatékonyság méréséhez. Marketing munkamenet
ads/ga-audiences Kurzor figyelése, hogy a látogató elhagyni szándékozik-e az oldalt, ez lehetővé teszi a weboldalnak, hogy előugró ablakokat indítson el, a látogató megtartása és vásárlóvá alakítása céljából. google.com Marketing munkamenet
fr Facebook™ termékhirdetés valós idejűmegjelenítése harmadik fél hirdetőtől Marketing 3 hónap
ads/ga-audiences Kurzor figyelése, hogy a látogató elhagyni szándékozik-e az oldalt, ez lehetővé teszi a weboldalnak, hogy előugró ablakokat indítson el, a látogató megtartása és vásárlóvá alakítása céljából. google.ie Marketing munkamenet
IDE Hirdetés kattintások mérése a Google™ DoublClick™-kel, a hirdetések hatékonyságának növelése és célirányos hirdetések nyújtása céljából. Marketing 1 év
iutk Azonosítja a látogató eszközét és hogy mely Issuu dokumentumot olvasta. issuu.com Marketing munkamenet
LAST_RESULT _ENTRY_KEY Youtube™ beágyazott videók beállításainak megjegyzésére. Marketing munkamenet
LogsDatabaseV2: Vacc4d5cf|| #LogsRequestsStore Youtube™ beágyazott videók beállításainak megjegyzésére. Marketing folyamatos
LogsDatabaseV2: Vec221ef3|| #LogsRequestsStore Youtube™ beágyazott videók beállításainak megjegyzésére. Marketing folyamatos
mc Adatokat gyűjt a felhasználó webhely látogatásairól (pl.: milyen oldalakat töltött be). Az adatokat célzott hirdetésekhez használja fel. quantserve.com Marketing 13 hónap
nextId Annak meghatározása, hogy a beágyazott Youtube™ videó után mely következőt kell lejátszani. Marketing munkamenet
NID A látogató által használt eszköz meghatározásához kötött egyedi azonosító. google.com Marketing 6 hónap
optiMonkClientId Információk gyűjtése arról, hogy a látogató milyen termékeket nézett meg, mi van a kosarában, ezeket segítik, hogy a jobb konverziós ráta elérése érdekében célirányosabb reklámokat és termékajánlásokat lehessen küldeni az ügyfeleknek. OptiMonk™ Marketing 1 év
OptiMonk VisitorAttributes OptiMonk™ felugró ablak létrehozása a weboldalakon. Marketing folyamatos
prism_# Felhasználói interakcióinak gyűjtése. Active Campaign. pecaplaza.hu Marketing 30 nap
prism_# Felhasználói interakcióinak gyűjtése. Active Campaign. prism.app-us1.com Marketing 30 nap
remote_sid Youtube™ videó szolgáltatás funkcióhoz szükséges. Marketing munkamenet
requests Youtube™ videó szolgáltatás funkcióhoz szükséges. Marketing munkamenet
ServiceWorkerLogs Database#SWHealthLog Segít a böngésző vagy a weboldal által indított események kezelésében Marketing folyamatos
TESTCOOKIESENABLED Nincs besorolása. Youtube™ Marketing 1 nap
VISITOR_INFO1_LIVE Megpróbálja megbecsülni a felhasználók sávszélességét a beágyazott YouTube™-videókat tartalmazó oldalakon. Marketing 180 nap
YSC Egyedi azonosító biztosítása statisztikához, hogy a felhasználó mely videókat tekintett meg Youtube™-on. Marketing munkamenet
yt.innertube::nextId Egyedi azonosító biztosítása statisztikához, hogy a felhasználó mely videókat tekintett meg Youtube™-on. Marketing folyamatos
ytidb::LAST_RESULT _ENTRY_KEY Youtube™ beágyazott videók beállításainak megjegyzésére. Marketing folyamatos
YtIdbMeta#databases Nincs besorolása. Youtube™ Marketing folyamatos
yt-remote-cast-available Youtube™ beágyazott videók beállításainak megjegyzésére. Marketing munkamenet
yt-remote-cast-installed Youtube™ beágyazott videók beállításainak megjegyzésére. Marketing munkamenet
yt-remote-connected-devices Youtube™ beágyazott videók beállításainak megjegyzésére. Marketing folyamatos
yt-remote-device-id Youtube™ beágyazott videók beállításainak megjegyzésére. Marketing folyamatos
yt-remote-fast-check-period Youtube™ beágyazott videók beállításainak megjegyzésére. Marketing munkamenet
yt-remote-session-app Youtube™ beágyazott videók beállításainak megjegyzésére. Marketing munkamenet
yt-remote-session-name Youtube™ beágyazott videók beállításainak megjegyzésére. Marketing munkamenet
energofish_hu Nincs besorolása. energofish.hu webserver Nem kategorizált 180 nap
pagead/1p-user-list/921684617/ Nincs besorolása. google.com Nem kategorizált munkamenet
pagead/1p-user-list/921684617/ Nincs besorolása. google.ie Nem kategorizált munkamenet
pecaplaza_figyelo Nincs besorolása. google.ie Nem kategorizált 180 nap
td Nincs besorolása. googletagmanager.com Nem kategorizált munkamenet

 

Adatbiztonság

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg és üzemeltetjük, hogy a kezelt adat: az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Certop ISO

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. A személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozzuk. Az informatikai rendszereket tűzfallal védjük, és vírusvédelemmel látjuk el. Az elektronikus adatkezelés során biztosítjuk, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. A különböző nyilvántartásainkban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítjuk, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst az Adatkezelőkésedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Érintettek jogai és érvényesítésük feltételei

Bármikor kérhetjük adataink helyesbítését, korlátozását, törlését, továbbá kérhetünk az adatkezelésről teljes körű konkrét tájékoztatást. Kérhetjük azt is, hogy a jogszabályoknak megfelelően személyes adatainkat tagolt, széles körben használt géppel olvasható formátumban átadjuk, illetve adatainkat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk.

Ha úgy érzi, hogy az adatkezelés során az Energofish Kft. jogszabályt sértett, akkor vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelme következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, de örömmel vesszük, ha panaszával elsőnek hozzánk fordulna, hogy azt mielőbb kivizsgáljuk és orvosoljuk.

NAIH elérhetőségei:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

Ha véleménye szerint az adatkezelés során megsértettük jogait, akkor választása szerint, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, azaz bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásról további információkat a birosag.hu honlapon tudhat meg.