Szarka László2020. szeptember 04.

Több oka is van annak, hogy néhány év eltelte után újra a busázásról írok, persze újfent Szilvási Szilárdot segítségül hívva, de ezek közül is a legfontosabb, hogy felelevenítsük és kiegészítsük azokat az ismereteket, amelyek birtokában eredményesen és nem utolsó sorban szabályosan, szájba akasztva tudunk busára horgászni. Mert lehet erre a halra haragudni - van is rá okunk bőven -, de ha már itt van a vi-zeinkben, mi arra ösztönözzük a horgászokat, hogy hor-gásszanak rá célzottan a kesergés helyett. Busázni ugyanis több mint jó, mert a fárasztása frenetikus, más haléhoz nem hasonlítható különleges élmény, hiszen az egyáltalán nem ritka 20-25 kilós példányok olyan elementáris erővel, kitar-tással és váratlan manőverekkel küzdenek a horgon, amit csak átélni érdemes, elmondani esélytelen. És még valami. A hiedelmekkel ellentétben a busahús igenis érték és szám-talan módja van az elkészítésének, amelyek közül kiemel-kedik a füstölt busafilé, de ez már egy másik történet lenne. 

Busázás esetén az alapozó etetés minden mást megelőz.

- Szilárd! Mi változott a busafronton 2016 óta, amikor ugyancsak a Körösökön horgásztunk, de jóval fentebb, és sokkal távolabb a Békésszentandrási zsiliptől?

- Alapvetően nem sok minden, ám ami mégis, az fontos. Nagyjából ugyanúgy horgászok és horgásznak rá itt a Körö-sökön mások is, mint korábban, miközben mégis egyre töb-ben fedezik fel a busahorgászatban rejlő nagyszerű lehető-ségeket. Ennek oka lehet az is, hogy ma már a keszegfélék többségét is tilalmi idővel védjük, ezért ha a vízállás is kedvező, amint most is, akkor a békéshal horgászoknak má-jusban jó alternatíva lehet a busahorgászat. Ez egyébként egy kicsit nekem is új, mert leginkább nyár végétől késő őszig szoktam busázni, amit a horgászata főszezonjaként is meghatározhatunk. 

Az etetőanyaggal nem érdemes spórolni, de szerencsére a Silver Carp busázó nem csak gazdaságos, hanem eredmé-nyes is.

- Köztudott, hogy a busafogások jelentős része még ma is véletlenszerű és gyakori a kívülről akasztás is, holott a busa sajátos táplálkozási módja ellenére sem lehetetlen szabá-lyosan, szájban megakasztva megfogni. Mi ennek az alapja, ha gyakorlatilag nincs olyan horgon kínálható csali, amit táplálék gyanánt megenne? 

- Ahhoz, hogy ne bízzuk magunkat kizárólag a szeren-csére, néhány dologgal jó tisztában lenni. A busa plankton-nal táplálkozik, amit a víz szűrésével vesz magához. Ez rögtön meghatározza azt is, hogy mikor és hol tartózkodik, de támpont abban is, hogy hogyan csalogathatjuk a hor-gászhelyünkre, és ezt használjuk ki arra is, hogy a horgot a szájába juttassuk. Vagyis a busa esetében minden a plank-tonnal függ össze. Nagyon leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy minél több a fény annál több a plankton, és annál fön-tebb emelkedik a vízoszlopban, míg sötétben kevesebb és lesüllyed. Ez azért fontos, mert mélyebb vizeken a busát nem lehet levinni semmilyen etetéssel a fenékre abban az időszakban, amikor az erős fények miatt a plankton már a felszínen koncentrálódik. Ezért addig van jó esélyünk a ké-nyelmes és nagyon egyszerű fenekező módszerrel megfog-nunk, amíg a plankton is fenék közelben található. Ez pedig a reggeli és délelőtti órákra tehető a tapasztalataim szerint, amit pontosan igazol az is, hogy a sok száz busám legna-gyobb részét ebben az időszakban fogtam. A feladat tehát adott, vagyis etetőanyag segítségével imitálni kell a plank-ton felhőt, amivel a horgászhelyünkre csábítjuk a busákat, és folyamatosan fenn is tartjuk ezt a felhőt, hogy mindig legyen mit szürcsölgetniük. Mivel a busa is törekszik arra, hogy minél hatékonyabb legyen, keresni fogja azt a pontot, ahol a legtöményebb a táplálékforrás. 

Az alapozás hatalmas gombócai.

A nagyméretű inline pelletkosarat alaposan meg kell tölteni etetőanyaggal.

- Akkor el is érkeztünk a lényeghez, vagyis a kosárhoz.

- Pontosan. Mert ha jól csináltunk mindent, akkor a kosa-runkban van etetőanyag, amely koncentráltan ontja magá-ból az imitált planktont, és szinte mágnesként vonzza a ke-resgélő busát, ahol azután a horoggal is találkozhat az áhí-tott zsákmányunk. 

Bedobásra kész kéthorgos szerelék.

- Ez szinte már meseszerűen szép, de mit tehetünk, hogy a valóság is ilyen legyen?

- Először is megfelelő állagúra keverjük a busás etető-anyagunkat, hogy az a része, amelyet kézzel és alapozás-ként dobunk be, az leérjen a fenékre, de ott gyorsan bont-son, és jól felhősítsen. Ha ugyanezt az anyagot szánjuk a kosárba is, akkor azt egy kicsit jobban vizezzük meg, hogy jobban tapadjon, ráadásul elég erőteljesen bele is nyomjuk a kosarunkba. Ez akkor sikerült jól, ha 8-10 perc után egy keszegkapás miatt kivéve, még van a kosárban némi etető-anyag, de amikor kapás nélkül a 15-20 perces ritmus miatt dobunk újat, már üresnek kell lennie. Persze az is lehet megoldás, hogy a kosárba akár egy jobb minőségű, tartal-masabb, és még intenzívebben felhősítő anyagot teszünk. De ez nem perdöntő, ám ha valakit megnyugtat, vagy na-gyobb esélyt akar adni az esetleges pontyoknak vagy ter-metes dévéreknek, vagy egyszerűen ragaszkodik a megszo-kott method kosarához, amibe kevesebb etetőanyag fér, ak-kor a Silver Carp Method Mix is megoldás lehet. 

Ha szerencsénk van, a busák megérkezéséig keszegek szórakoztatnak bennünket.

A Carp Expert Elite Feeder botok mintha a Körösi bu-sákra lettek volna kitalálva.

- Állj! Ne szerénykedj, áruljuk már el, hogy időközben az Energofish céggel karöltve piacra került a neveddel fémjel-zett busázó etetőanyag család, amiben benne van az évtize-dek alatt gyűjtött sok-sok tapasztalatod és tudásod is, és amivel most is horgásztál.

- Ez valóban így van, ám ezzel kapcsolatban leginkább arra vagyok büszke, hogy jók a visszajelzések. Aki kipró-bálja, és figyelembe veszi a zacskó hátulján található fel-használási útmutatót, és jó helyen keresi a busát, az sike-rekről, szép fogásokról számol be. És akkor tényleg csak röviden. A Silver Carp Busázó extra felhős liftező etető-anyag piros és sárga színben, 2,5 kilós csomagolásban kerül forgalomba, ami jól igazodik a busázás etetőanyag igényé-hez. A kilós kiszerelésű Method Mix pedig, ahogy már volt is róla szó, egy kicsit drágább, de tartalmasabb, a pontyok-nak és dévéreknek is vonzóbb etetőanyag. 

Merítőben egy pecsenye busa.

Az egyszerű, de helyesen összeállított szerelék eredménye a tökéletes akadás a busaszáj sarkában.

- Adódik a kérdés, milyen az etetési stratégiád és mennyit etetsz?

- Szinte kizárólag folyóvízen, pontosabban a Körösökön horgászok busára, ahol a mennyiséggel nem lehet spórolni. Szerencsére a Silver Carp Busázó etetőanyag a gondosan válogatott alapanyagok ellenére sem drága, akár két zacskó bekeverése sem vág földhöz senkit, márpedig az öt kiló elég lehet egy egész délelőttös horgászatra. Hat-nyolc ha-talmas gombóccal szoktam nyitni, amit kézzel dobok be. Minden egyéb, a botok kihúzása is csak ezután következ-het. Amikor azzal is megvagyok, alig kisebb gombócokkal bedobom a két botot is. Az első busakapásig bent van mindkettő, és 15-20 percenként újra dobom őket. Ha az egybotos időszak kívánja, ráetetek néha kézzel is, a halak aktivitásától függő gyakorisággal. Mély és lassú vízen rit-kábban többet, gyorsabb és sekélyebb részeken többször keveset, hogy lehetőleg folyamatos legyen a felhőképződés. 

Nem szeretjük, hogy itt van, de ettől még fantasztikus élmény a fogása.

- Nem beszéltünk még a szerelékről illetve a csalizásról, amelyek azért is fontos részletei a busázásnak, mert ezek adják meg arra is a választ, hogy miként jut a busaszájba a horog.

- Előre bocsátom, ennél egyszerűbb szerelék nem nagyon létezik. A képeken pontosan látszik minden, vagy majdnem minden. Az utóbbi időben kialakítottam egy huncut megol-dást, ami könnyen elkerülheti az olvasók figyelmét, ezért inkább elmondom. Az alsó botot mindig két horoggal sze-relem, de az egyik mindössze 6-8 centis előkére kerül a ki-sebb busákra gondolva, míg a másik 2-3 centivel hosszabb, arra az esetre, ha nagyobb busák találnak a kosaramhoz. A másik botomon mindig egy horog van, ami kicsit erősebb is a másikaktól, a hossza pedig 9-10 centi. A busa a felső állá-sú szája miatt a horgok valamelyikét akkor szippantja be jó eséllyel az etetőanyag szürcsölgetése közben, ha lebegnek és az előkék közel függőlegesen állnak. Az pedig, hogy ezt milyen csalival érjük el, a busa szempontjából teljesen kö-zömbös, ezért a megfelelő méretű hungarocell golyó tökéletes megoldás. 

 Ez a 25 dekás példány is bizonyíték arra, hogy a busa a mi vizeinkben is képes szaporodni.

- Lenne még bőven kérdésem, de már csak egyre van le-hetőségem. Ezért befejezésül beszélj egy kicsit a busa fárasztásáról. 

- Már csak azért is szívesen, mert ezért busázok, és sze-rencsére busáznak egyre többet mások is. Bár általában is a fékkel történő fárasztásnak híve vagyok - imádom a ciripe-lő hangját -, és nem szeretem kikapcsolni a visszaforgás gátlót, busafárasztás esetén pedig sohasem tenném és sen-kinek nem is javaslom. A busa ugyanis képes olyan ele-mentáris erővel és sebességgel megindulni, ami akkora ro-tor fordulattal járna, hogy az kifejezetten veszélyes lehet a körmeinkre. Egy jól beállított fék, amire szükség esetén még rá is foghatunk, sokkal eredményesebb és hatékonyabb is. Hogy jobban igénybe veszi a zsinórt? Egy jobb busa ki-fogása olyan különleges fárasztási élménnyel ajándékozza meg a horgászt, amelyet a hazai vizekben semmilyen más hal fárasztása nem igazán nyújt, bőven megér párméter el-nyűtt zsinórt, amit aztán könnyűszívvel levágok. És arról se feledkezzünk meg, hogy a fantasztikus élményt egy szeren-csésebb napon akár többször is átélhetjük. Zárszóként pedig annyit még mindenképpen hozzáfűznék a busa horgászatá-hoz, hogy minden kifogott busával több táplálék marad vi-zeinkben az őshonos halak ivadékai számára, aki pedig nem rest és valamilyen formában el is készíti a busahúst, az a kulináris élvezetekben is elmélyülhet. De erről inkább neked kellene beszélni.

A busának nem csak a fárasztása különleges élmény, hanem a belőle készült ételek fogyasztása is.

- Köszönöm, egyszer talán erre is sor kerülhet.   


Amurok bolognai bottal

Amurok bolognai bottal

2020-09-23 | Forrás: Halmos Mihály

Akik ismernek, tudják, hogy régóta különös kapcsolatom van a bolognai botokkal. Noha a legtöbben folyóvízen használják a hosszú gyűrűs pálcákat, de akik hozzám hasonlóan tapasztalták már az erejüket, azok jól tudják, hogy állóvízen is meg tudjuk velük oldani a mélyvízi nagyhalas pecák legjavát. Bizony még akkor is, ha huszonötös zsinórral és feltolós úszóval kell horgászni viszonylag pontosan, szűk területre koncentrált etetésen.  Sokadik...


Pergess fluorocarbonnal

Pergess fluorocarbonnal

2020-09-22 | Forrás: Halmos Mihály

Mai cikkünkben az egyik legnépszerűbb és legmodernebb rablóhalas előkével foglalkozunk. Körül járjuk a fluorocarbon előkékkel történő pergetés célterületeit, megismerhetitek az alkalmazásának legfőbb praktikáit, a hozzá legjobban illő kötések és csomók fajtáit. De vajon csak divat, vagy tényleg a balinos és csukás szerelékek nélkülözhetetlen kelléke lett mára? Extrém hosszú fluorocarbon előkével tettem láthatatlanná a csali előtti...


PVA termékek és használatuk

PVA termékek és használatuk

2020-09-21 | Forrás: Kubuk Dániel

Pontyhorgászatok során elsődleges cél a szelekció. Ebben nagymértékben segíthet, ha a megszokott bordáskosár illetve mothodkosár helyett egy egyszerű nehezéket például egy Go Green nehezéket választunk. Ez az előny, hogy remekül szelektálja az etetőanyag felhőre odasereglő kistestű halakat azonban hátrány is, ugyanis jelentős mértékben csökken az attraktív hatás a csalink közvetlen közelében. Így hosszabb idő is eltelhet kapástalanul, vagy akár egy...


Bolóval a Dunán

Bolóval a Dunán

2020-09-19 | Forrás: Halmos Mihály

Évek nagyon hosszú sora óta a pergetés mellett a legszeretettebb módszerem a nyári folyóvízi bolózás. Tudjátok, az az igazi vízben állós, gondtalan, sokhalas fajta, javarészt paduccal és be-beeső márnákkal, szilvaorrúakkal. Mindennek megvalósulásáról a tartósan húsz fok fölé melegedő Duna és az illatozó sajtos kaja gondoskodik, nekünk pedig egy dolog maradt csak, hogy úszónkat pontosan, az etetés sávján vezessük!  Az egyik legkönnyebb és...


Concourse Feeder – az igényes botok kedvelőinek

Concourse Feeder – az igényes botok kedvelőinek

2020-09-18 | Forrás: Szabó Bence

Nem tudom, ki hogy van vele, de én igyekszem mindig olyan bottal horgászni, ami lehetővé teszi számomra, hogy a várható méretű és fajtájú halakat a létező leggyorsabban és a legnagyobb hatékonysággal szákba tudjam terelni. Mivel az esetek döntő többségében átlagosnak mondható, 1-3 kg-os pontyokra methodozom, vagy horgászom hosszú előkével, ezért azok a botok vannak a legtöbbet a kezemben, amelyek az ilyen stílusú pecához készültek. Míg korábban...


UL őrület: a Wizard Mini Slice

UL őrület: a Wizard Mini Slice

2020-09-17 | Forrás: Halmos Mihály

A Wizard Slice fogósságáról, a vele szerzett tapasztalatokról olvashattatok már nálunk idén többször is, a balinok és harcsák körében aratott sikerekről beszámoltam nektek a korábbi írásaimban. Most viszont egy igazi újdonságot tárok elétek, a hozzám hasonló UL fanatikusok egyik leendő kedvence, a Wizard Mini Slice lesz a főszereplője mai cikkünknek.  Nagy becsben tartott Wizardos dobozom immár a minikkel kiegészülve várja a következő...